En oversikt over alle rettskilder som trengs for å løse kontraktsrettslige spørsmål i faget kontraktsrett I. Rettskildene er ferdig tolket, og sortert inn etter vekt i samsvar med Eckhoffs rettskildelære. De kan derfor anvendes direkte på de problemstillinger man måtte stå ovenfor. Oversikten avgrenser mot rettskildenes historikk, begrepsforklaringer ol. som mange lærebøker bruker svært mye tid på. Et nyttig og ryddig verktøy for oppgaveløsning, enten det er praktikum eller teori.

Forhåndsvisning

4 av totalt 24 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning