Dette er en hjemmeeksamen i faget "salg og relasjonsbygging" på markedsføring og merkevareledelse ved Høyskolen Kristinia. Det var en godkjent/ikke godkjent oppgave.

Oppgaven tar utgangspunkt i salgsprosessen. Oppgaven var å snakke med en bedrift, fortelle hvordan deres salgsprosses er og komme med forslag til forbedringer. Vi snakket med bedriften Trigger.
Vi skriver først om Trigger og hva de gjør, deretter går vi systematisk gjennom salgsprosessen steg for steg. Vi skriver

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning