SAM3 - Makroøkonomi Karakter: A Dokumentet inneholder en eksamensbesvarelse i SAM3 V21 som ble vurdert til A. Videre følger et kompendium som dekker hele kurset. Til slutt finner du utledinger av de relevante modellene i SAM3.

Forhåndsvisning

6 av totalt 41 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning