Min A-besvarelse i SAM3 våren 2021 da det var hjemmeeksamen. Besvarelsen tar for seg perspektivmeldingen, Solow-modellen, handlingsregelen, ekspansiv finanspolitikk vist i AS/AD- modellen, "the twin decifit", udekket renteparitet, endring av inflasjonsnivået vist ved AS/AD modellen og tilslutt hvordan patenter kan hjelpe til med å fremskaffe nye idéer og hvordan dette kan påvirke økonomisk vekst ved hjelp av Romer-modellen. Denne besvarelsen tar med andre ord for seg store deler av pensum.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning