Figurer til alle mulige skift og grafer i SAM3 som kan komme på eksamen i Powerpoint. - Santa

Forhåndsvisning

6 av totalt 34 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning