B-besvarelse i SAM4 H19 med begrunnelse Begrunnelse: Notert en sterk B, men trukket en del på: Del II a) Upresis definisjon(jmf. sensorveiledningen). Temaet er helt sentralt. Må være korrekt i en toppbesvarelse. Resten av besvarelsen ligger på A-/B (inneholder de sentrale poengene, men framstillingen burde vært litt mer fokusert)

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning