Som forberedelse til eksamen H20 laget jeg dette kompendiet for å ha tilgjengelig på eksamensdagen. Det inkluderer egne illustrasjoner og hele pensum forklart med egne ord. Der jeg fant pensum vanskelig å forstå, har jeg formulert det på en måte som er enklere å forstå og som forhåpentligvis også kan komme andre til nytte i deres forberedelser. Kompendiet inneholder blant annet svar på alle scenarier i Heckscher-Ohlin, og utfyllende forklaring og drøfting av alt eksamensrelevant pensum.

Nederst

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 110 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning