Samandrag og svar på oppgåver frå pensum til NOAS, høst 2017. Alle dei viktigste punkta er tatt med. https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOAS1100/h17/pensumliste/index.html Skreve på nynorsk.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning