Dette dokumentet er et sammendrag i faget ADM100 Organisasjonsteori og psykologi ved Høyskolen i Molde. Dette sammendraget tar for seg de mest sentrale temaene i faget og presenterer gode eksempler. Sammendraget er basert på bøkene Hvordan Organisasjoner Fungerer av Jacobsen og Thorsvik og Psykologi i Organisasjon og Ledelse av Kaufmann og Kaufmann.

Forhåndsvisning

6 av totalt 60 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning