Dette sammendraget inneholder: Historisk utvikling av strategifaget, utforming av visjon, forretningside og mål, strategisk analyse, herunder analyse av interne og eksterne faktorer,utvikling av strategi innen de fleste områder av et selskap inkludert logistikk og supply chain, strategiske valg, implementering og kontroll. I tillegg gjennomgås økonomisk organisasjonsteori, herunder prinsipal-agentteori og transaksjonsteorier.

Forhåndsvisning

6 av totalt 43 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning