Dette er et sammendrag av artikler på pensum i faget BUS446 Sustainable Business Models. Sammendraget ble laget basert på pensum fra høsten 2020.

Sammendragene vil forhåpentligvis være til hjelp for deg underveis i semesteret og på eksamen, og vi har lagt vekt på å ofte bruke både norske og engelske begrep på viktige konsept slik at dokumentet er “søkbart”. Vi har også oversatt store deler av modellene som blir brukt i artiklene fra Engelsk til Norsk, slik at dersom disse

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 48 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning