Sammendrag av pensum i BBV2007, Miljøterapi med utsatte barn og unge. Totalt 144 sider. Er sammendrag fra: - Miljøterapeuten, menneske som metode i miljøterapi av Kjell Gustumhaugen - Miljøterapi, prinsipper, perspektiver og praksis av Alicja Olkowska - Teorier i moderne barnevern av Terje Halvorsen - Forelesningsnotater og litteratur i "Trygghet og sikkerhet" - Forelesningsnotater og litteratur i "Barns rettigheter og bruk av tvang i barnevernstjenesten"

Forhåndsvisning

12 av totalt 144 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning