Dokumentet inneholder et kronologisk sammendrag av kurset, med fokus på eksamensrelevante temaer. Har fokusert på å inkludere gode poenger som ved eksamen kan gi ekstrapoeng.

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning