Sammendrag fra det viktigste å kunne fra boka: "Digital kompetanse i skolen" i forbindelse med Bachelor i Pedagogikk.

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning