Sammendrag til faget ME-423. Sammendraget er basert på pensumbok og forelesningsnotater, og inneholder all teoretisk informasjon man må kunne for å klare en god karakter. Merk at notatene ikke har tatt utgangspunkt i det som måtte være av regneoppgaver i faget.

Forhåndsvisning

6 av totalt 36 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning