Et oversiktlig og kategorisert sammendrag av faget Kontraktsrett II ved det juridiske fakultetet i Bergen. Dokumentet er en sammenfatning av relevante notater fra pensum, tilleggslitteratur, forelesninger, storgrupper og arbeidsgruppeoppgaver. Det er inntatt en innholdsfortegnelse som gjør sammendraget enkelt å navigere i.

Dokumentet har en svært omfangsrik og detaljert henvisning til relevant praksis fra Høyesterett og fungerer slik sett også som en domsliste. Det er i tillegg gjort

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 68 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning