Dokumentet inneholder forkortet svar på spørsmål som dekker pensum i fellesfaget "markedsføring" på Høyskolen Kristiania.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning