Dette dokumentet gir en god oversikt over pensum med sammendrag fra både pensumbok og artikler samlet under hvert tema (basert på kursplan). Gir en god oversikt over hva som henger sammen, og ble brukt mye under eksamensforberedelsene så vel som på eksamen. På eksamen brukte jeg dokumentet som en sjekk på hva jeg burde ha med i besvarelsen min, og for å sikre at jeg inkluderte relevante artikler.

Forhåndsvisning

4 av totalt 26 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning