Dette er sammendrag av pensum til faget People Insights (ORG365). Dokumentet er strukturert etter temaene gjennomgått i forelesning og inkluderer både notater fra forelesning og pensum. Sammendraget er nøye skrevet, derfor så mange sider. Det dekker store deler av pensum, inkludert pensumbok og artikler. Det eneste som mangler fra pensum er artikkel 11, 13 og 14.

Forhåndsvisning

6 av totalt 86 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning