Sammendrag på norsk av boka til Jørgensen og Pedersen, RESTART Sustainable Business Model Innovation fra 2018. Modeller og eksempler inkludert.

Forhåndsvisning

6 av totalt 53 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning