Dokumentet inneholder et sammendrag av den nyeste versjonen av boken «Praktisk Eiendomsmegling» som gir kunnskap om temaer som er pensum i faget jus og eiendomsmegling samt faget Eiendomsmegling 1. Denne boken er svært relevant og inneholder de viktigste lovene og paragrafene under de ulike temaene. Håper dette kan være til hjelp.

Forhåndsvisning

6 av totalt 82 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning