Sammendrag av boken Exploring social psychology modul 1-30 (med unntak av 4, 5, 7 og 11 - ikke pensum). Det er en blanding av innholdet i boken og notater fra forelesning for å supplere med forklaring

Forhåndsvisning

6 av totalt 46 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning