Dette er et sammendrag av pensum i POL. Fikk karakter A i faget.

Forhåndsvisning

6 av totalt 58 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning