Oversiktlig sammendrag av de viktigste elementene fra begge pensumbøkene i strategi.

Forhåndsvisning

6 av totalt 59 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning