Sammendrag fra boka "Verdiskapende prosjektledelse" i emnet Praktisk prosjektledelse og bærekraftig innovasjon.

Forhåndsvisning

6 av totalt 48 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning