Hvorfor stemmer nordiske velgere annerledes enn før, og hva kan forklare de store partipolitiske endringene som har forekommet i Norden de siste 50 årene? I denne semesteroppgaven tar jeg for meg fremveksten av noen nye partier i Norden i denne perioden, og redegjør også for noen sentrale politiske skillelinjer. Deretter drøfter jeg hvorvidt det kan finnes en sammenheng mellom nye skillelinjer og fremveksten av nye partier.

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning