A-besvarelse fra eksamen i SAMPOL106 våren 2019.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning