Semesteroppgave i statsvitenskap som undersøker sammenhengen mellom utdanning og lykke. Eksempel på en god semesteroppgave i SOS1002 (kvantitativ del) og hvordan man gjør en enkel kvantitativ analyse.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning