Dette dokumentet er grundige notater i sivilprosess, som er første del av faget Rettergang ved UiB. Notatene har tatt utgangspunkt i pensumlitteraturen, men inneholder også grundig gjennomgang av rettspraksis og fremstiller dette på en oversiktlig måte. Jeg hadde faget H21/V22 og notatene er derfor oppdatert og supplert med nyere rettspraksis som er relevant for eksamen. I tillegg har notatet henvisninger til litteraturtips til enkeltemner i sivilprosessen.

Forhåndsvisning

6 av totalt 77 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning