Dokumentet tar sikte på å gi en kortfattet og skjematisk fremstilling av relevant rettspraksis i JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter. Domsoversikten ble utarbeidet i forbindelse med eksamen i JUS135 vår 2017, hvor undertegnede fikk A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning