Skoleeksamen PSYK106 med karakter B. Besvarer to oppgaver: "Hva menes med sosialisering av unge til arbeidslivet? Drøft ulike måter individuelle og kontekstuelle faktorer kan påvirke utfallet av en slik prosess" og "Å være vitne til at en kollega mister livet på jobb kan føre til ulike psykologiske reaksjoner hos de ansatte. Beskriv slike psykologiske reaksjoner og drøft hva som kan gjøres for å ivareta ansatte som har vært utsatt for en traumatisk hendelse på jobb".

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning