Dokumentet inneholder A-besvarelse fra våren 2021, samt ferdigskrevne teorideler til alle relevante teorier som kan være nyttige til eksamen. Se innholdsfortegnelsen på preview for å se hva som er inkludert i dokumentet. Teoridelene er av svært høy kvalitet og går mer i dybden enn det pensumboken gjør. Blant annet trekkes det inn relevante studier og forskning som både underbygger og stiller seg kritisk til de fleste teoriene, noe som er avgjørende for å oppnå toppkarakter i kurset.

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 26 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning