Her finner du en komplett samling av de eksamensoppgavene som ble gitt for hjemmeeksamen H2020 i Markedsføring (SOL2). På selve eksamensdagen ble oppgave 2 valgt ut, og vi fikk 4 timer på å ferdigstille, denne besvarelsen på ble tildelt karakteren A. Alle de andre oppgavene som ikke ble levert var også ferdigstilt, og jeg vil mene de holder samme nivå som oppgaven som ble vurdert. Håper dokumentet kan være til hjelp:)

Forhåndsvisning

6 av totalt 44 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning