Innleveringsoppgave i SOL3 fra høsten 2018 om Netflix og organisasjonskulturen deres. Karakter A.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning