Sammendrag av pensum i faget SOL3 Organisasjonsteori ved NHH. Sammendraget følger bokens struktur og egner seg svært godt til eksamensforberedelser. Alle relevante deler av pensum er tatt med og oppsummert på en enkel og forståelig måte. Dette gjør at sammendraget også kan benyttes allerede i starten av semesteret for å danne et solid fundament til videre studier. Dette sammendraget dannet grunnlaget for at jeg fikk A i SOL3. Med dette sammendraget er du med andre ord godt rustet for eksamen.

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 48 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning