Sammendrag av boken "Strategiboken" av Lien, Knudsen, og Baardsen. Sammendraget er spesielt godt egnet for forberedelser til eksamen i faget "SOL 4 Strategi og Ledelse" ved NHH. Sammendraget er også et nyttig verktøy i arbeid med oppgaver innenfor strategi og ledelse da det gir en konsis og effektiv oversikt over alle bokens tema. Sammendraget følger bokens struktur og dekker alle bokens kapitler. Alle sentrale tema er inkludert i boken.

Forhåndsvisning

6 av totalt 56 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning