Dette dokumentet er et sammendrag av pensumlitteraturen i SOL4. Sammendraget tar sikte på å gi mer innsikt i pensum enn hva som fremgår av forelesningsslides, uten å gå inn i samme detalj som pensumlitteraturen. Sammendraget ble utarbeidet våren 2019.

For å sikre at alle sentrale områder i pensum er dekket, er alle forelesningsslides gjennomgått for å sjekke at det er samsvar mellom innholdet i forelesningene og dette sammendraget. Temaer som ikke er gjennomgått i forelesning

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 43 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning