Semesteroppgave kvantitativ del. Inneholder oppgaveløsning, beskrivende statistikk og blokkvis lineær regresjon.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning