Dokumentet er fra en skriftlig skoleeksamen. Her var ingen krav til kildehenvisning, men måten språket er anvendt på og argumentasjonene i besvarelsen er likevel av høy relevans for å oppnå karakteren A i faget.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning