A-besvarelse høsten 2019 i faget SPÅ2901 Business Communication - Culture and Ethics. Besvarelsen er delt inn i tre deler: Del 1: Critical Incident Essay Del 2: Ethical Awareness - Business Email med anvendelse av navigasjonshjulet Del 3: Referanser. Besvarelsen kan brukes for å få et innblikk i struktur og språk som skal til for å få A på eksamen.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning