Dette er en A-besvarelse i faget SPÅ2901, BUSINESS COMMUNICATION - CULTURES AND ETHICS. Eksamen ble avholdt 24.11, klokken 10:00-18:00. Oppgave B og etikkoppgaven ble besvart. Etikkoppgaven omhandlet "a deontological analysis" og "techniques of neutralization", og var i rapportformat. Innledningen til oppgave B er som følger:

The attitude that the people in an organization have towards projects and
participating in them, and the way in which projects are managed, may vary from
Vis mer


Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning