Dette dokumentet tar for seg hvert av de 7 ulike landene, knyttet opp mot de ulike teoretikeren og deres dimensjoner. Formålet er å se tydeligere de ulike forskjellene som eksisterer mellom landene, samtidig få en god forståelse rundt hva de ulike dimensjonene betyr.

Forhåndsvisning

4 av totalt 31 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning