Dette dokumentet er et sammendrag av det mest sentrale i kurset business communication.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning