Dokumentet på 75 sider inneholder i overkant av 200 spørsmål ved høy relevans til muntlig eksamen. Det er også en rekke stikkord/emner som er sentrale i faget.

Forhåndsvisning

6 av totalt 75 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning