Sammendrag av pensum i faget Statistikk for økonomer (MET2920). Skrevet og brukt i forbindelse med egne forberedelser mot eksamen.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning