Jeg vil anbefale deg på det sterkeste å lese dette dokumentet istedenfor å bruke mellom 15-20 timer på å finlese "Research methods for business students. 7. Utgave" av Saunders et. al. (2016) slik jeg har gjort.

Dette dokumentet tar for seg de viktigste lærdommene i boken og gir deg et godt grunnlag til å yte godt på eksamen i STR402A. Dette dokumentet holdt mer enn godt nok til å få en sterk B på eksamen (som også er til salgs). For ordens skyld nevnes det også at det kun

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning