Vår prosjektrapport i prosessledelse høsten 2019. Prosjektet fungerte som eksamen i faget. Dokumentet inkluderer alt som kreves at en skal ha med i prosjektrapporten. Deriblant organisering av arbeid, analyse og refleksjon. I tillegg vedleggene prosjektmandat, kartleggingsrapport og prosessbeskrivelse. Mao er også utformingen av en korrekt prosess inkludert. Vi skrev om prosessforbedring i et forsikringsselskap, men dokumentet er høyst aktuelt for enhver bedrift. Rapporten tar for seg et reelt

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 37 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning