Eksamensbesvarelse med tilhørende oppgaver for hjemmeeksamen for høstsemesteret 2021. Oppgavene omhandler ulike strategiteorier innen ledelse, digitalisering, strategiske utfordringer og strategiskoler. Karakter: B

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning