Prosjektoppgave i strategi, høst 2018. Oppgaven inneholder strategisk problemstilling, interne- og eksterne analyser, SWOT-analyse, strategiske handlingsalternativer og konklusjon. Karakter: B.

Forhåndsvisning

4 av totalt 23 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning