Dokumentet inneholder en gjennomgang av sentralt pensum til faget BØK3651. Ettersom faget bygger på all vår opparbeidede kunnskap gjennom bacheloren, er det mange som opplever faget som både uoversiktlig og rotete. Mange husker kanskje heller ikke alt fra førsteårsfagene, og når du deretter skal knytte dette sammen med kunnskapen vi skal sitte igjen med fra både mikroøkonomi og økonometrien er det ikke alltid like lett. Løsningen, både for de som er tidlig og sent ute med forberedelsene

Vis mer

Forhåndsvisning

12 av totalt 252 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning